Werkwijze


Een consult vindt in de praktijk plaats of indien gewenst in de vertrouwde omgeving van uw dier.

 

 

 

 

In de praktijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke middelen en/of therapieën!

 

 

Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik vanuit een holistische denkwijze: alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat betekent dat ik niet alleen maar naar de klacht en/of probleem kijk bij uw dier maar naar het 'hele' dier. Belangrijk is dan ook om inzicht te krijgen in o.a de leefomstandigheden, voeding, vaccinaties, gedrag en een eventuele ziektegeschiedenis.

 

Een consult duurt dan ook ongeveer 1 a 1 ½ uur. Tijdens het consult nemen we alles door en bespreken we de mogelijkheden.

Een behandelplan zal bestaan uit de bevindingen, de therapie(en) en de prognose.

Tijdens het consult kan ik gebruik maken van een Lecher-antenne. Dit is een meetinstrument dat o.a. nauwkeurig de vitaliteit van weefsels en organen kan meten.

De praktijk werkt op afspraak, zie pagina contact over de 'inloopuren' 

N.B. Bij twijfel of spoedgeval altijd uw dierenarts raadplegen!